logo Gönen Jeotermal AŞ.
Ana Sayfa Hakkımızda Kuyularımız İletişim Jeotermal Nedir Duyurular
Fatura Ödeme
Fatura İtiraz
Ücret Tarifeleri
Arıza Bildirimi
Kuyularımız
SAHADA YAPILMIŞ OLAN JEOTERMAL SU SONDAJLARI

Gönen Sahasında M.T.A. Genel Müdürlüğü ve özel şirket tarafından toplam 17 adet sondaj kuyusu açılmıştır. 1976 yılından itibaren yapılan sondajların kısa tanıtımı şöyledir;

I. G-I Sondajı : 1976 yılında 133.30 metre derinlikteki bu ilk sondajdan 82 ºC sıcaklıkta ve 14.7 lt/sn. debide su alınmıştır. Kuyu Miyosen yaşlı kireçtaşlarından üretim yapmaktadır. (Ölmez 1976). Jeotermal su bol miktarda CO2 ve SO2 gazları içermektedir. (Şekil-5) G-1 Kuyusu şu anda devre dışı olup, 1990 yılından bu yana kullanılmamaktadır.Ancak bu kuyudan Kuyular arası girişimlere esas olmak üzere statik su seviyesi ölçümleri alınmaktadır.Bu kuyu ilk açıldığında artezyen yapmıştır.

II. G-2 Sondajı : 1976 yılında bölgedeki açılan ikinci kuyu olan G-2 kuyusunun derinliği 534.60 metredir. Kuyu debisi kuyu içi pompası ile 20lt/sn ve sıcaklığı 82 ºC dir. (Şekil-6). G-2 kuyusunda üretim zonu yeşil renkli, sert diyabazlardır. G-2 Kuyusu da şu anda devre dışı olup 2002 yılından bu yana kullanılmamaktadır.Yine bu kuyudan, kuyular arası girişimlere esas olmak üzere statik su seviyesi ölçümleri alınmaktadır. Bu kuyu ilk açıldığında artezyen yapmıştır.

III. G-3 Sondajı : G-3 kuyusu 1985 yılında açılmış olup derinliği 308.25 m. dir. Kuyudan
79 ºC sıcaklıkta ve kuyuiçi pompalı 20lt/sn debide üretim yapılmıştır. (Şekil-7). Artezyen yapmayan bu kuyuda üretim kristalize kireçtaşlarından yapılmaktadır. Yapılan yanlış reenjeksiyon sebebiyle en fazla olumsuz etkilenen kuyu olan G-3 te Ağustos 1998 tarihinde üretim sıcaklığı 68 ºC olarak ölçülmüştür.Kuyu 2002 yılından bu yana devre dışıdır.Sadece statik su seviyesi ölçümleri alınabilmektedir.

IV. G-4 Sondajı : Takım sıkışması sonucu kurtarma operasyonları sonuç vermeyince kuyu 316 metrede terk edilerek G-4/A kuyu lokasyonuna geçilmiştir.(Erzenoğlu 1990)

V. G-4/A Sondajı : G-4 sondajı yerine açılan G-4/A sondajı 432.50 m derinlikte olup 15lt/sn debide ve 75 ºC sıcaklıkta su vermiştir.Kuyu asılı artezyen durumundadır.(Şekil-8) Ağustos 1998 tarihinde üretim sıcaklığı 74 ºC olarak ölçülmüş olup, son sıcaklığı 69 oC’dir.Kuyu 2002 yılından beri devre dışıdır.Seviye ölçümü alma imkanı da yoktur.

V. G-5 Sondajı : G-5 kuyusu 332 m. derinlikte olup 77 ºC sıcaklıkta ve 13.45 lt/sn. debide su alınabilmiştir. (Keskin 1994). Kuyu artezyen yapmamıştır(Şekil-9). 1996-1997 yıllarında reenjeksiyon kuyusu olarak kullanılmış ve bu kuyuya basılan atık su üretim yapılan rezervuarın soğumasına sebep olmuştur.1997 yılından bu yana kuyu devre dışıdır.Statik su seviyesi alma imkanı yoktur.

VI. G-6 Sondajı : Mevcut üretim kuyularına göre, Gönen Çayının batı yakasında kalan kuyudan üretim alınamamıştır. Kuyu derinliği 385 m. statik seviye 45 metredir.
Statik su seviyesi alma imkanı yoktur. Kuyu şu anda devre dışıdır.

VII. G-7 Sondajı : 325 m kuyu derinliği olan üretim kuyusundan kuyu içi pompası ile 30 lt/sn debide su elde edilmiştir.İlk açıldığı tarih olan Kasım 1995 yılında 76 ºC olan kuyu üretim sıcaklığı Ağustos 1998 tarihinde 70 ºC olarak ölçülmüştür (Şekil-11).2008 yılı(Kasım) son ölçüm sonucu 66 oC’dir.Bu kuyu halen yedek üretim kuyusu olup, diğer üretim kuyularındaki üretim aksaması olması halinde üretime alınmaktadır.

VIII. G-8 Sondajı : 280 m kuyu derinliği olan üretim kuyusundan kuyuiçi pompası ile 40 lt/sn debide ilk açıldığı Ocak 1996 yılında 76 ºC olan kuyu üretim sıcaklığı Ağustos 1998 tarihinde 72 ºC dir. (Şekil-12).2008 yılı(Kasım) son ölçüm sonucu 67 oC’dir. Bu kuyu halen yedek üretim kuyusu olup, diğer üretim kuyularındaki üretim aksaması olması halinde üretime alınmaktadır.

IX. G-9 Sondajı : 1998 yılında 560 m derinliği ile sahada bugüne kadar açılan en derin kuyulardan’dır. G-9 nolu kuyudan üretim düşük debide elde edilmiştir.(6-7 lt/sn) En yüksek su sıcaklığı bu kuyuda olup, ilk sıcaklık 92oC, 2008 yılı(Kasım) sıcaklığı ise 85 oC’dir.Bu kuyu halen yedek üretim kuyusu olup, diğer üretim kuyularındaki üretim aksaması olması halinde üretime alınmaktadır.

X. G-10 Sondajı :1998 yılı Ocak ayında açılan ve 265 m kuyu derinliği olan üretim kuyusundan kuyu içi pompası ile 20 lt/sn debide 76 ºC sıcaklıkta üretim alınmıştır.2008 yılı (Kasım) su sıcaklığı ise 63 oC’dir. (Şekil-14).Kuyu halen üretim kuyusu olarak kullanılmaktadır.

XI. G-11 Sondajı : 1999 yılında 816 m. olarak açılan bu kuyu , sahada açılan en derin kuyudur.İlk sıcaklık 89 oC olmasına karşılık, debi miktarının düşük olmasından dolayı kuyuda sağlıklı bir üretim yapılamamıştır.

XII. G-12 Sondajı : 2002 yılında 502 m. olarak açılmış bulunan bu kuyudan da düşük debi nedeniyle üretim yapılamadı.İlk sıcaklık 72 oC idi.

XIII. G-13 Sondajı : 2002 yılında 356 m. olarak açılan bu kuyuda ilk sıcaklık 78 oC idi.2008 (Kasım) sıcaklık ölçümü 66 oC’dir. Kuyu halen üretim kuyusu olarak kullanılmaktadır.

XIV. G-14 Sondajı : 2002 yılında 325 m. olarak açılan bu kuyuda 70 oC su sıcaklığı olmasına karşılık, düşük debi nedeniyle üretim yapılamadı.Kuyu halen kullanılmayıp iptal durumdadır.

XV. G-15 Sondajı : Bu kuyu 2001 yılında188 m. derinliğinde açılmış olup, G-1 kuyusunun devre dışı kalması sonucu bu kuyunun yanına açılmıştır.Açıldığından bu yana Reenjeksiyon amaçlı kullanılmaktadır.

XVI. G-16 Sondajı : 2003 yılında MTA Kurumu tarafından 216,30 m. derinliğinde açılmış olup, 84 oC ilk sıcaklığa sahiptir.2008 (Kasım) su sıcaklığı ölçümü 80 oC’dir.Kuyu halen aktif olarak üretim kuyusu olarak kullanılmaktadır.

XVII. G-17 Sondajı : 2003 yılında MTA Kurumu tarafından 230 m. derinliğinde açılmış olup, 70 oC ilk sıcaklığa sahiptir.2008(Kasım) su sıcaklığı ölçümü 62 oC’dir. Kuyu halen aktif olarak üretim kuyusu olarak kullanılmaktadır.

Copyright 2024 Gönen Jeotermal AŞ.. Tüm hakları saklıdır.